A nemzetközi munkamegosztásban, vagy a határokon átnyúló konstrukciókban megvalósuló gyártási, beszerzési, kereskedelmi ügyletek, komoly pénzügyi forrásokat kötnek le.

Egyetlen gazdálkodónak sem lehet közömbös, hogy ÁFA, vám, biztosítékok vagy garanciák formájában lekötött pénzeik, vagy az elhúzódó vámkezelések késedelmes teljesítéseiből, a hosszú ideig szállítójárművön, konténerben, vámraktárban vámkezelésre váró áruk amortizálódásából, állásdíjakban kirótt költségnövekedésekből mennyi kára, milyen többletterhei származhatnak. Nem beszélve a hatóságok bürokráciájából, a hiányzó, vagy késedelmesen beszerzett engedélyek okozta problémákról, a túlterhelt vám- és más hatósági tisztviselők bevonásával járó hatékonytalan és időigényes ügyintézési procedúráról, és a közvetlen hivatalnok/ügyfél kapcsolatban gyakori hatósági arroganciáról.

De nem szabad elfeledkezni a szankciókról és büntetésekről sem, amelyeket a legkisebb tévedésért vagy késedelemért a hatóság vasszigorral érvényesít, miközben a saját késedelmei és tévedései okozta károkért a felelősséget nem vállalja fel.  

Mindezekre a problémákra megoldást jelent a CBN KFT által kifejlesztett, operatívan és bizonyítottan jól működő vámlogisztikai rendszer, amelynek a virtuális ügyintézés az alapja.

A CBN Vámügynökségi Kft 1993-ban alakult és mára egyedülálló vám és jövedéki ügyintézés területén a sokoldalúságot, a rugalmasságot és a mobilitást illetőn. Ezt elsősorban az innovatív belső és rugalmasan alkalmazkodó külső szervezettségünk, az ország teljes területén alkalmazható, hálózati rendszerű, virtuális alapokon álló struktúránk, és a közel 300 vámügyintézési helyszínre vonatkozó engedélyeink alapozzák meg.

A hagyományos vámkezeléseken ("ceruzaszoftveres" vámárunyilatkozat-vámhivatal-vámhatározat, "technológián", az alacsony hatékonyságú élőmunkán, a késedelmes áruindítással fuvareszköz felszabadítással járó kőkorszaki módszereken) túllépve, hangsúlyt fektetünk arra, hogy megbízóink részére vámlogisztikát kínáljunk. Ezen a gyártási, értékesítési, logisztikai folyamatba szervesen illeszkedő vámtechnológia kialakítását és működtetését értjük.

A vámlogisztika területén meghonosított "jogalkalmazó innováció" programunk lehetővé tette, hogy az állandóan változó Közösségi és nemzeti jogi és szabályozási környezetben a változásokat a napi gyakorlatba transzformálja-beépítse, a bonyolult, sok hatóság összehangolását igénylő, magas értékű vagy jelentős garanciális kötelezettségű termékek nagytömegű indítását, érkeztetését, elszámolását, biztosíték-kezelését, folyamatosan non-stopp végezze, és a megbízók többmilliárd Ft-ot is meghaladó garanciakeretét biztonságosan kezelje.

 
     
 
 
 
Dimensions Kft.