"A Közösség vámúnión alapul."
(450/2008 EK rendelet, Modernizált Vámkódex (1))

Magyarországon az agrártevékenység maghatározó változását eredményezte a 2004 évi EU-s csatlakozásunk.
Ez különösen a közösségi vámjog területén vált érzékelhetővé, mivel az EU deklaráltan vámúnió jellege ezen a területen különösen fontossá vált, egyrészt a piacvédelmi intézkedések - ilyen pl. az AGRIM - másrészt a kiviteli engedélyek és támogatások - mint pl. AGREX, vagy agrárintervenció - bevezetésével.

Mindez azt eredményezte, hogy mezőgazdasági export és import területén különösen szigorú feltételek és a tevékenységhez kötött súlyos garanciális kötelezettségek kerültek bevezetésre és alkalmazásra, szinte napok alatt.

Ezt a hihetetlen mértékű változást hazánkban elsőként a CBN Kft kezdte el alkalmazni és a magyar körülményekhez, adottságokhoz adoptálni.

                                         Innováció az AGREX, T5, T2L kezelésében             

2004 május 1-én csatlakoztunk az EU-hoz és a CBN KFT már 2004 július 21-én rendelkezett vámhivatali jelenlét nélkül végezhető un. egyszerűsített helyi vámkezelési engedéllyel AGREX és T5 okmány kezelésére!  
Hasonló gyorsasággal elindítottuk a közösségi státusz igazolására szolgáló T2L kezelésére vonatkozó engedélykérelmünket is, amit azonban a Vámigazgatást is megjáró hosszú tartalmi, hatásköri és illetékességi vitákat követően végül 2005-re sikerült beszereznünk.

Ezen engedélyeink - és egy sor másik is - úttörő jellegűnek számított és alapjául szolgált a más cégek részére kibocsátott engedélyeknek.

Engedélyeink alapján 2006-2007 években nagyságrendileg 1,4 millió tonna mennyiségű gabonát vámkezeltünk, beleértve a teljes körű ügyintézést (Pl. AGREX engedélykérelmek és elszámolások, biztosíték-kezelés stb.) partnereink teljes megelégedésére.
A fenti mennyiség zöme vasúti, és mintegy harmada nemzetközi hajózási tevékenységhez is kötődött (kb. fele folyami-dunai- a másik fele tengeri feladást is vont maga után, de volt pl. tiszai exportunk is), de gyakori volt a kombinált közúti-vasúti-hajózási összetett és bonyolult feladás (és különösen a biztosíték elszámolás) is.
Jelentős volt a közúti forgalmunk is, elsősorban a takarmánykeverék és alapanyag export-importja területén.

Szakmai elismertségünket jól példázza, hogy 2006-ban a 923/2005 EK rendelet végrehajtása során a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a portugál INGA (az MVH Portugál megfelelője) közötti intervenciós készlet átadás-átvételi ügyletben a magyar ügynökség közvetett vámképviseletét cégünk látta el.

 
     
 
 
 
Dimensions Kft.